Kontakty

kontakty.jpg

AmkoToys
 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Email: info@amkotoys.com

Registrácia :

Obvodný úrad Žilina
Odbor živnostenského podnikania
č.živnostenského registra 580-45156
 

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70 

Vážení zákazníci,
z dôvodu transformácie spoločnosti na s.r.o. sú momentálne objednávky na krátky čas pozastavené.
Za Vaše pochopenie ďakujeme
a tešíme sa do skorého videnia smiley
tím Amkotoys