Kontakty

kontakty.jpg

AMKOTOYS s.r.o.
Gorazdova 4202/7, 94901 Nitra

IČO: 52 713 059
DIČ: 2121109001
IČ DPH: SK2121109001

Email: amkotoys@amkotoys.eu

Registrácia :

Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 50709/N

 

Orgán dozoru a dohľadu: 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70