Kontakty

kontakty.jpg

AmkoToys
Hradská 4

90082 Blatné

IČO: 45476110
DIČ: 1082484700
IČ DPH: SK 1082484700

Telefón: 0917 687 530

Info o stave objednávky: 0917 687 530
Email: info@amkotoys.com

Registrácia :

Obvodný úrad Žilina
Odbor živnostenského podnikania
č.živnostenského registra 580-45156
 

Orgán dozoru a dohľadu: 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax č. 02/58 27 21 70