Kontakty

 

kidit, s.r.o.


Slovensko
IČO: 54699215
DIČ: 2121761620
IČ DPH: 

Číslo účtu: 2940129663
IBAN: SK0611000000002940129663
BIC kód/SWIFT: TATRSKBX
Prevádzkovateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu

Inšpektorát SOI pre kraj: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 161943/B