FSC certifikát

Certifikačný systém FSC (Forest Stewardship Council) vznikol v roku 1993 z iniciatívy environmentálnych organizácií, hlavne Svetového fondu pre prírodu (World Wide Fund For Natur), Priatelia zeme (Friends of Earth) a pod., obchodníkov s drevom, lesníkov, miestnych obyvateľov a odborov . V oblasti certifikácie lesov a výroby produktov na báze dreva má práve FSC certifikácia najvyššiu dôveryhodnosť. Štítok s logom FSC, ktorý sa nachádza priamo na výrobku alebo jeho obale umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre obhospodarovaných lesov. FSC certifikát spracovateľského reťazca zaručuje, že na výrobu FSC certifikovaných produktov sa nepoužívajú suroviny z neznámych zdrojov, ktoré môžu pochádzať z nelegálnej ťažby alebo hospodárenia v lesoch, pri ktorom sa poškodzuje životné prostredie alebo záujmy miestnych obyvateľov.

Dnes je vo svete certifikovaných približne 200 miliónov hektárov lesa v 85 krajinách sveta. Takmer polovica všetkých lesov s certifikátom FSC sa nachádza v Európe. Hoci nezisková mimovládna organizácia FSC vznikla pôvodne na ochranu tropických lesov v Južnej Amerike, dnes svojou činnosťou chráni lesy na celom svete.